A charming photo series of snails by photographer Vyacheslav Mishchenko.

snails-kissing-vyacheslav-mishchenko

Advertisements