A charming photo series of snails by photographer Vyacheslav Mishchenko.

snails1-vyacheslav-mishchenko

Advertisements