Flowering bonsai by Kuanghua Hsiao.

bonsai-Kuanghua Hsiao

Advertisements